• [email protected]
  • เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ : 8:30 น. -17.30 น. / หยุด เสาร์-อาทิตย์

รับเหมาแรงงานไทย

ให้บริการโดยการสรรหาแรงงานและรับผิดขอบในหน่วยงานหรือพนักงานบางตำแน่งที่ลูกค้าต้องการ

ลูกค้าสามารถกำหนดขอบเขตในการรับผิดชอบหน้าที่ของพนักงานได้ รับเหมาแรงงานไทย เพื่อรองรับโรงงานอุตสาหกรรมและตำแหน่งต่างๆตามความต้องการของลูกค้า

1.งานในโรงงานอุตสาหกรรม
พนักงานฝ่ายผลิต
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
พนักงานโหลดสินค้า
หนักงานควบคุมคุณภาพ
พนักงานบรรจุหีบห่อ
โฟร์แมน

2.งานในคลังสินค้า
พนักงานคลังสินค้า
พนักงานติดรถ
พนักงานจัดเรียงสินค้า
พนักงานควบคุมสต๊อกสินค้า
พนักงานจัดการสินค้า
พนักงานตรวจสอบคลังสินค้า

บริษัท ดับบลิว ริชเชส พลัส จำกัด แบ่งการให้บริการออกเป็น สามประเภท

  • ประเภทงานประจำ
  • ประเภทงานชั่วคราว
  • ประเภทสัญญาจ้าง